Vikten av att tvätta händerna

Att hålla händerna rena är mycket viktigt för den individuella hälsan samt för att minska smittspridningen. Under coronapandemin har de flesta förstått vikten av god handhygien för att minska spridningen av viruset i samhället. Det är självklart lika viktigt även när det inte råder någon pandemin. Genom att tvätta händerna och använda handsprit minskar risken för att du blir sjuk eller för att du sprider smitta till andra personer.

Tvätta händerna

God handhygien får du genom att tvätta händerna noggrant. Händerna bör alltid tvättas med tvål i cirka 30 sekunder för att de ska bli rena. Se till att tvålen löddrar ordentligt och glöm inte att tvätta mellan fingrarna, ovanpå händerna, fingertopparna och tummarna. Det är oftast där som bakterier fastnar. Det är även bra att torka händerna med engångshanddukar eller en egen handduk för att minimera smittrisken.

Använd handsprit

Efterfrågan på handsprit har ökat enormt under coronapandemin. Handsprit är ett bra komplement till att tvätta händerna, exempelvis när du är ute och inte har tillgång till tvål och vatten. Det är dock viktigt att välja en handsprit av god kvalitet för önskad effekt och för att inte torka ut händer. Du som vill ha en ekologisk och väldoftande handsprit bör ta en titt på utbudet online.